4. juni 2003
Efter en god nats søvn her i Kingston tog vi ud til Fort Henry. Vi står her foran fortet med byen i baggrunden. Fortet bevogtede indsejlingen fra St. Lawrence kanalen til Lake Ontario. Der knytter sig mange historiske begivenheder i den canadiske historie til dette område. Fortet er indrettet som et levende museum, hvor unge mennesker agerer soldater iført datidens dragter.

Hele skoleklasser besøger museet og iføres de typiske røde soldaterjakke i børnestørrelse. Ud over en historisk rundvisning deltager de også i eksercits. Det så ud til at fange børnenes interesse og var en sjov måde at gøre historien levende på.

I den inderste store gård i fortet trænede soldaterne eksercits til trommer og fløjter.