18. februar 2018
Boligmangel er ikke kun et problem blandt mennesker. De mange storke i Odiaxere har i år et stort problem med at finde egnet redeplads. Ejeren af jordstykket har fældet nogle af træerne som storkene har brugt til reder de forrige år. Det ser ud som området skal bruges til en fritidsaktivitet med bygningen af en borg. Jeg tror også antallet af de store flotte fugle er steget en del. Nedenfor billeder af tre fugle som sidder på et træ uden krone og kigger misundeligt på de optagede reder. Mere dramatisk gik det for sig ved en anden rede, hvor en enlig fugl sad og ventede på sin mage. Enlige fugle forsøgte flere gange efter tur at indtage den ledige plads men blev alle afvist. Der er åbenbart tale om en monogam stork.