18. februar 2018
Kirkegård hedder i Portugal "cemetery". Medens vi hjemme altid har mange blomster og planter på vore gravsteder, synes jeg marmoret er fremtrædende i de sydlige lande. Det gælder også for denne kirkegård, som vi passerer hver gang vi har handlet i supermarkedet Continente. En væsentlig forskel er at gravstenene ud over megen tekst også indeholder et fotografi af den afdøde. Ved indgangen findes en skulptur i granit kaldet "Passagen". Figuren forestiller et menneske i bevægelse og kan med sin udformning ikke undgå at skabe eftertænksomhed. Jeg kunne forestille mig at skulpturen skal beskriver den dødes overgang til den næste verden. Det var i hvert fald min oplevelse.