16. december 2017
Sammen med sønnerne Per og Rasmus er jeg en tur på Nordhavnen medens Inge og Heidi var på handlen i Esbjerg centrum. Vi kiggede på det imponerende projekt Esbjerg Strand, hvor maskinerne arbejdede selv på en lørdag. Udenfor ved indsejlingen mellem Fanø og Skallingen blev en pram lastet med vindmølledel slæbt ud. Lidt til venstre for den orange bøje skimtes Blåvand fyr i horisonten. På Nordhavnen var Per og Rasmus imponerede over de lange ben fra olieinstallationerne som er oplagte her. Det var nødvendigt at bøje nakken godt bagover. De to platforme fra Mærsk var forbundet med gangbro, så de kun behøvede en enkelt landgangsbro. Per mente det nok sparede dem havnepenge. Bagefter gik turen til Esbjerg Centrum, hvor vi mødtes med pigerne i juletravlheden.