7. februar 2018
Det er en tradition for os at vi besøger Kap Sankt Vincent som er det sydvestligste punkt i Europas fastland. For første gang var sigtbarheden så god, at vi kunne skimte den strøm af skibe som passerer forbi på deres sejlads fra nord ind mod Middelhavet. Det 65 meter høje forbjerg er opkaldt efter den spanske helgen som drev i land her år 304 efter Kristus. Sidste billede er af den store borg i Sagres som er stedet hvor Henrik Søfareren oprettede navigationsskolen som var grundlaget for den portugisiske erobring af kolonier i andre verdensdele.