4. september 2017
Det er med at udnytte det gode vejr specielt når vi her i det sydvestlige hjørne af Danmark i dag har eneret på blå himmel og masser af sol. Det blev også endnu en dag med rigtig klart vejr hvor horisontens objekter trådte tydeligt frem. Jeg kunne igen se Blåvand Fyr med det blotte øje. Cykelturen gik gennem engarealerne ved Hjerting og herefter langs Strandstien ind til Esbjerg Strand projektet. To sandsugere pumpede mudder op fra bunden ved den kommende indsejling til Esbjerg Strand. Det blev via rør ført ind til øen, som skal ligger midt i projektet.