3. oktober 2017
Der arbejdes fortsat på fuld kraft med Esbjerg Strand projektet. Udenfor den kommende indsejling ligger to sandpumpere og sandet her fra pumpes ind til den kommende ø i projektet. Vandet stod meget højt i dag på grund af den kraftige vestlige kuling. Gravemaskinen balancerede faretruende på diget som blev overskyllet af vandmasserne.